Πάτμος Χάρτες

Ποικιλία από χάρτες της Πάτμου από διάφορες πηγές

Έχουμε επιλέξει για εσάς διάφορους χάρτες της Πάτμου από πολλές πηγές ώστε να είναι η ενημέρωση σας σχετικά με τους χάρτες της Πάτμου πραγματικά πολύπλευρη. Η Πάτμος είναι ένα σχετικά μικρό νησί με έντονο ανάγλυφο, συνολική έκταση γύρω στα 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο μήκος της Πάτμου είναι 25 χιλιόμετρα, ενώ το μεγαλύτερο πλάτος της είναι 10 περίπου χιλιόμετρα.

Πάτμος Χάρτες

Όπως βλέπετε και στον χάρτη και όπως θα δείτε και από κοντά όταν θα επισκεφτείτε την Πάτμο, σε δύο σημεία, στην περιοχή της Σκάλας και στην περιοχή της Πέτρας, η Πάτμος είναι πάρα πολύ στενή με ενδιαφέροντα γεωφυσικά αποτελέσματα.